E-Learning

LHP E-Learning sẽ tạo ra nền tảng học tập trực tuyến, sản xuất các bài giảng điện tử phục vụ cho quá trình học tập, giảng dạy trong giáo dục cũng như hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp.
LHP E-LEARNING
Nhu cầu học tập trong thời đại số ngày càng tăng do những kĩ năng, kiến thức mới của thời đại 4.0 ngày càng đa dạng và chuyên sâu. Mặc dù việc dạy và học truyền thống có những ưu điểm riêng, tuy nhiên, với mong muốn đưa đến một phương pháp hỗ trợ học tập tiện lợi và chủ động, LHP Corp tự hào mang đến sản phẩm LHP – E learning. Người học sẽ được tiếp cận với nguồn tri thức mới theo mô hình hiện đại, cập nhật liên tục và được minh họa sống động, nâng cao hiệu quả học tập.

LMS

Cung cấp nền tảng học tập trực tuyến cho cá nhân, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp

Thiết kế khóa học

Xây dựng ý tưởng và nội dung khóa học theo yêu cầu của khách hàng

Quay dựng khóa học

Thiết kế slide bài giảng, trực tiếp quay dựng khóa học và hậu kỳ sản phẩm