Media

LHP Media cung cấp dịch vụ: thiết kế kịch bản và quay dựng các sự kiện, quảng bá doanh nghiệp; đảm nhận vai trò truyền thông số, xây dựng nhận diện thương hiệu; thiết kế hoạt ảnh 3D, minh họa TVC.
LHP MEDIA
Với sự phát triển nhanh chóng của các hạ tầng truyền thông số, các dịch vụ khác bắt buộc phải chạy theo dòng chảy số hoá. LHP Media hân hạnh mang đến cho khách hàng công cụ mạnh mẽ nhất trong thời đại chuyển đổi số: Truyền thông số – Digital Marketing. CÁC DỊCH VỤ CHÚNG TÔI CUNG CẤP GỒM:

Tạo nhận diện thương hiệu

Xây dựng ý tưởng, thiết kế nhận diện và ấn phẩm truyền thông của doanh nghiệp

Thực hiện TVC và quảng cáo

Xây dựng nội dung và thực hiện quay dựng TVC theo yêu cầu của khách hàng

Quay và xử lý hậu kì sự kiện

Quay chụp video, hình ảnh cho các sự kiện của doanh nghiệp

Quay và dựng bài giảng số

Hỗ trợ cá nhân, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp quay dựng bài giảng trực tuyến

Lập kế hoạch truyền thông

Xây dựng và thực thi kế hoạch truyền thông dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp

Xây dựng khóa học đào tạo nội bộ

Xây dựng nội dung các khóa học đào tạo nội bộ của doanh nghiệp